הלדגהל הנומתה לע וצחל אנא םירויצ תיירלגםיננר - 12 תב 'צ ןאירוא


ףט תיב - 13 תב 'ב הגלואםיזרא - 13 ןב 'י לאילםיזרא - 14 תב 'ח ןימסי


ףט תיב - 9 תב 'א יונילםיננר - 13 תב 'ב תאילףט תיב - 12 תב 'י ישמ


םיזרא - 13 תב 'ר הרימ


םיננר - 10 ןב 'א ידע


ףט תיב - 13 תב 'פ יונבישילא הוונ - 13 ןב לארשיםיננר - 14 תב 'י ינשףט תיב - 12 תב 'י ישמרדה הוונ 13 ןב 'ש רותרא
רדה הוונ - 13 ןב 'מ יבא

 
 


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net